by

5 Doa dan Ibadah Sukses Setiap Hari

Setiap apa yang kita lakukan, insyallah akan menjadi ibadah, zikir, dan shalat sunah. Dalam bekerja pun kita diingatkan agar tetap ingat  ke Allah serta berdoa.

Kesuksesan memang harus diraih. Nabi punya tips praktis agar hari-hari yang kita jalani menjadi berkah dan mengantarkan kesuksesan kita di masa yang akan datang dari sisi spiritual. Berikut tipsnya.

Bangun Pagi Plus Zikir

Bangunlah sebelum fajar dan berzikir, segera setelah itu, berwudu, terus shalat. Rasulullah Saw bersabda,”setan mengikat tengkuk salah seorang dari kalian saat ia tidur dengan tiga ikatan. Pada tiap-tiap ikatan itu,setan mengembuskan: tidurlah terus malam masih larut. maka, jika ia terbangun. Hendaklah ia berzikrullah, sehingga terputuslah satu ikatan setan itu. Jika ia (melanjutkannya dengan) berwudu. Maka, terputus lagi satu ikatan setan itu. Jika ia (meneruskannya dengan mengerjakan) shalat , maka terputus lagi satu ikatan setan itu (sehingga ikatan setan itu terputus seluruhnya) dengan demikian seluruhnya), dengan demikian, niscaya memancarlah ketangkasan dan kebersihan dari jiwanya. Namun jika ia  tidak melakukan hal-hal tersebut, maka memancarlah dari jiwanya kotoran dan berbagai kemalasan,”(HR Bukhari, muslim, Ahmad, Ibnu majjah, Abu Dawad, dan Imam Malik). Insyallah dengan bangun pagi,zikir, dan ibadah, tubuh lebih fit dan bugar untuk menghasilkan karya yang terbaik.

Shalat Sunah Fajar

Apabila fajar shadiq telah terbit, tegakkanlah dua rakaat shalat sunah fajar. Mengenai shalat ini, ada riwayat dari Aisyah Ra,”tidak pernah Rasulullah Saw sangat mementingkan auatu nawatif seperti halnya terhadap dua rakaat sebelum fajar,”(HR al Bukhari, Muslim,ahmad, abu dawud, dan An-Nasai).

Jamaah Subuh

Nah, usai shalat fajar segeralah kemasjid untuk menyambut datangnya waktu shalat subuh. Abu Dawud menambahkan, setelah shalat sunah fajar, segeralah ke masjid  untuk menunaikan shalat subuh berjamaah. Berjalanlah dengan tenang, tidak terburu-buru, serta tidak mempersilangkan jari jemari atau bersedekap, dan berdoalah sepanjang jalan. Berdoa apa saja untuk kesuksesan kita hari itu. Rasulullah Saw bersabda,” apabila kalian mendengar  seruan shalat akan ditegakkan, maka pergilah shalat, jagalah cara berjalan kalian,setenang dan setegap mungkin, jangan terburu-buru. Maka yang kalian dapatkan dari shalat secara berjamaah, lakukanlah dan yang ketinggalan, sempurnakanlah,” (HR Muttafaq Alaih). Menjelang waktu shalat jamaah didirikan, gunakanlah untuk berzikir dan berdoa karena saat itu  adalah salah satu waktu yang mustajabah (waktu terbaik dikabulkannya doa).

Mulai bekerja

Nah, sesudah shalat subuh, jangan langsung pulang. Kata nabi, sesudah menunaikan shalat Subuh berjamaah hingga matahari terbit, isi dengan berdoa, berzikir, bertasbih, membaca alquran, atau bertafakur. Rasulullah Saw bersabda: “sungguh dudukku yang berzikir kepada Allah sejak dari shalat subuh hingga terbit matahari. Lebih aku sukai daripada membebaskan empat puluh budak keturunan ismail,”( HR Ahmad, Abu Dawud).

Imam Ahmad menjelaskan dalam riwayatnya, setelah shalat subuh sebaiknya di isi dengan empat hal,1.berdoa, berzikir, bertasbih, membaca Alquran, atau bertafakur, 2. Menuntut ilmu, 3. Membantu orang lain, dan 4. Mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, yakni bekerja.

Berdoa

Sebelum memulai pekerjaan, dahuluilah dengan doa di pagi hari salah satu doanya: Allahumma inni asbahtu usyhiduka wa usyhidy hamalata ‘arsyika wa malaaikatika wa jamii’l khalqika innaka antallahi laa ilaaha ila anta wahdahu laa syarikalaka wa anna muhammadan ‘abuka wa rosuuluka.” Artinya,” ya allah, aku berada di pagi hari, aku menjadikan engkau sebagai saksi, begitu pula para malaikat yang memikul arsy-mu dan para malaikat-mu bahwa engkau adalah Allah, tiada tuhan yang berhak disembah kecuali engkau semata, yang tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusanmu,” (HR Bukhari, Abu dawud, Nasa’i dan ibnu majah)

SUMBER:NURANI

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed